• דילול ענפים יבשים או ענפים חולים בהעץ

    על מנת שיתפתחו בצורה הטובה ביותר, יש לטפל ולטפח את עצי החצר והגן, שמירה על סניטציה היא חלק משגרת הטיפול בעץ. הטיפול אותו אנו מכנים סניטציה, הוא למעשה הסרה וגיזום של חלקים יבשים או חולים בעץ, ושמירה על תנאים שיאפשרו צמיחה בריאה. בין הפעולות שנעשות במסגרת טיפולי סניטציה לעצים נמצאים הסרת ענפים יבשים וחולים, דילול צימוח סבוך, ושמירה על צימוח מאוזן, כך שנוף העץ פרוש בשווה, ואור השמש מגיע לכל חלקי העץ.