גיזום וכריתת עצים

טיפול בדקלים

הטיפול בעצי הדקל כולל גיזום ענפים ישנים, הורדת זיזים, וגיזום פירותיהם של דקלי נוי, כל אלו מיטיבים עם העץ מחד, ומונעים מפגעים מאידך.

כריתת עצים

כריתה מבוקרת ובטיחותית של עצים חולים, המהווים מפגע בטיחותי, וכן עצים הממוקמים בשטח המיועד לבנייה. הכריתה מתבצעת בכפוף לאישורים הנדרשים.

גיזום עצים

גיזום עצים עונתי מתאים לעצי נוי ופרי, שומר על בריאות העץ, על צימוח מאוזן, ומונע התפשטות מחלות ונגעים.

קשירת ענפים

קשירת ענפיו של עץ בוגר בעל נוף רחב, למניעת שבירה וקריסה של ענפים. קשירת ענפים תורמת לחוסנו של העץ, ולביטחון העוברים והשבים.

סניטציה

גיזום מקצועי של ענפים חולים יבשים ושבורים, המסייע לשמירה על בריאותו של העץ, ולהשבתו למצב של צימוח בריא, מאוזן, ורענן.

העתקת עצים

ביצוע העתקה מוסדרת ובטוחה של עצים בוגרים, הממוקמים בשטח מיועד לבנייה, או מהווים הפרעה, כך מתאפשרת בנייה חדשה, ללא פגיעה בעץ.